تایر MICHELIN

تایر MICHELIN

عملکردی مطابق با محیط زیست، مانند مصرف بهینه‌تر سوخت را با ایمنی ترکیب کرده است.
مقاومت غلتشی را کاهش می‌دهد که باعث بهبود مصرف سوخت می‌شود.
هم‌چنین تولید آلاینده‌های کربن دی‌اکسید که منجر به گرمایش جهانی می‌شود را کاهش می‌دهد.
بدون تحت تأثیر قرار دادن ایمنی چرخ‌ها مانند عملکرد در شرایط خیس و ترمزگیری، مقاومت غلتشی را کاهش می‌دهد. در خاورمیانه و چند کشور آفریقایی در دسترس است.

 

این تایر با مقاومت غلتشی کم برای مصرف بهینه سوخت و کم صدا بودن طراحی شده است، در حالی‌که استانداردهای ایمنی بریجستون را حفظ کرده است.

عملکرد ترمزگیری بی‌نظیر
مقاومت مثال‌زدنی در برابر ساییدگی
مصرف بهینه سوخت
کنترل استثنایی در شرایط خیس و خطرناک