تماس با کوشا تجارت نیما


شرکت شرکت  بازرگانی  کوشا تجارت نیما

آدرس دفتر مرکزی :ایران - کرمانشاه محله چقامیرزا فاز 2 شهید محرابی

 

مدیر عامل : مرجان خسروی  
مدیر خدمات : بابک شادخو شماره تماس : 09141620155